Nhà hàng Nam Hoa Viên

Restaurant : 100 Tiểu La, Quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng Published on: 05-12-2016

08:00 AM - 10:00 PM
Restaurant
Local Food
4.48 - 22.40 USD

Nhà hàng Nam Hoa Viên is good for

Good for family with kids Family with kids Good
Good for senior Senior Good
Good for couple Couple Good
Good for solo Solo Good
Good for group Group Good
  • Highly recommended by fellow travellers.
Nhà hàng Nam Hoa Viên là một trong những nhà hàng địa phương nổi tiếng tại Đà Nẵng. Nhà hàng luôn luôn được liệt kê trong các địa điểm ăn uống nên đến khi đi du lịch Đà Nẵng. Liên hệ: (+84 511.3) 509.447

Image copyrights belong to authors

Facilities

  • Noise level Normal
  • Budget High-end
Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng 1 ngày

Are you planning a trip to Đà Nẵng, VN? Check out popular trips from our experts. Copy and make it to your own plan. Customize it Now!

Duration
1.0 day
Estimated
39.26 USD
Total travel distance
km
Number of places
12 places

View

Location

Address

: 100 Tiểu La, Quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng

Plan a trip to Đà Nẵng, VN based on your personalized interests.

0 Comment

Itineraries include Nhà hàng Nam Hoa Viên

Scroll to top